Wachttijden en kosten

Wachttijd:

Helaas is de wachttijd op dit moment dusdanig lang dat het de treeknormen overschrijdt. De praktijk heeft daarom momenteel tot nader orde een aanmeldstop. Ik verwijs u naar mijn andere collega's in Winsum, of de website van de Groninger Psychologen Cooperatie. Ook wil ik u wijzen op de website van Kiezen in de GGZ, om een zorgaanbieder te kunnen vinden. 

 

Voorts dien ik volgens de NZA de volgende tekst op te nemen:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

 

 

Kosten en vergoedingen 2019

Let goed op hoe u verzekerd bent en of de verzekeraar behandeling bij mij vergoed! Neemt u hiervoor zelf contact op met uw verzekeraar. Sommige budget polissen vergoeden bijvoorbeeld in 2019 alleen nog maar specifieke behandelaars voor specifieke problemen.


Vergoeding volwassenen: Er wordt in 2019 in de GGZ gewerkt met behandelingstrajecten. Na afloop van het behandeltraject dien ik een nota in bij de verzekeraar. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. Houdt wel rekening met uw eigen risico (385 euro in 2019). 

Binnen de Generalistische Basis GGZ zijn er verschillende trajecten afhankelijk van de ernst van de klacht en de maximale duur van de behandeling: basis kort (294 minuten) -, middel (495 minuten) -, en intensief (750 minuten).

Daarnaast is er de prestatie onvolledig behandeltraject (OVP). Dit wordt ingezet indien er geen sprake is van een DSM-stoornis, als vroeg in de behandeling (binnen 120 minuten) blijkt dat u beter behandeld kunt worden binnen de gespecialiseerde GGZ of als u in een vroegtijdig stadium  (binnen 120 minuten) besluit de behandeling te stoppen. Het traject behelst maximaal 120 minuten (directe en indirecte tijd). Een sessie neemt 45-50 minuten directe tijd en er wordt 10-15 minuten indirecte (voor-en nawerk) tijd gerekend.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts en dient er sprake te zijn van een DSM 5 stoornis. U kunt pas een afspraak maken bij de psycholoog nadat u bij de huisarts bent geweest en een verwijzing heeft gekregen.

Voor 2019 heeft de praktijk afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars  Dit betekent dat alle kosten rechtstreeks bij hen kunnen worden gedeclareerd. Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit)

 

Vergoeding Jeugdigen: Ik heb in 2019 een contract met de gemeentes. Hierdoor komt de door mij verleende zorg in aanmerking voor betaling uit de gelden gemeentelijke jeugdzorg. Ik behandel jeugdigen vanaf ongeveer 12 jaar en dan met name voor trauma gerelateerde klachten. 


Zelfbetalen of OVP (onverzekerd product): Is er geen sprake van een DSM IV stoornis ( toelichting of zie criteria verder op deze pagina) of een stoornis die buiten de verzekerde zorg valt, maar heeft u wél klachten, dan kunt u wel in behandeling komen. U dient de behandeling dan wel zelf te betalen. Het standaard tarief bedraagt 92.50.- euro per consult. Er is dan geen vergoeding door de zorgverzekeraar, maar hierom ook geen verwijzing van de huisarts nodig. Wel houd ik mij aan de geldende richtlijnen tav dossier voering.

Er bestaat de verplichting tot het aanleveren van behandelinformatie aan DIS, landelijke DBC-informatieSysteem. DIS ontvangt en beheert alle informatie over DBC's (diagnose behandel combinaties). Het bevat gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben, zie http://www.dbcinformatiesysteem.nl. Ook voor de Basis-GGZ geldt dit. Indien u dit niet wilt, kunt u gebruik maken van een privacy verklaring die door u en mij dient te worden ingevuld. 


Afspraak afzeggen
Uiteraard kunt u een afspraak verzetten mits 24 uur van tevoren. Indien afspraken niet binnen 24 uur van tevoren worden geannuleerd, ben ik genoodzaakt het bedrag van 60 euro in rekening te brengen. Deze factuur wordt niet vergoed vanuit de verzekering.


*Criteria voor behandeling in de generalistische basis GGZ (GBGGZ).

Vanaf 2014 vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering alleen nog de behandeling van psychische stoornissen (zoals omschreven in de DSM-IV, bijvoorbeeld depressie, angstklachten en trauma). De behandeling van psychische klachten valt vanaf 2014 buiten de verzekerde zorg. Dit betekent dat onder andere de behandeling van relatieproblemen, werk gerelateerde klachten, specifieke fobieën en leerproblemen niet langer wordt vergoed door de zorgverzekering. Soms worden bepaalde klachten (bijvoorbeeld bij relatieproblemen) wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit is per polis en per zorgverzekeraar echter verschillend. De huisarts zal een eerste inschatting maken van de aard van uw klachten en u eventueel doorverwijzen naar een psycholoog. Wanneer de huisarts en/of psycholoog constateren dat u op basis van uw diagnose niet in aanmerking komt voor vergoeding, dan zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt zelf betalen, worden terugverwezen naar de huisarts en/of bijvoorbeeld een aantal gesprekken krijgen met de POH GGZ. Hieraan zijn geen kosten verbonden.